Privacy Statement Vlot BV

Inleiding

Vlot BV neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met: [email protected].

Wie is Vlot BV?

Vlot BV is de besloten vennootschap Vlot BV, bezoekadres te Maarn aan de Amersfoortseweg 24-10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08130783.

Hoe gebruikt Vlot BV uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Vlot BV persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangeven welke gegevens Vlot BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Vlot BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening,klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens,Leveradres,Factuuradres,E-mailadres, telefoonnummer, Bestelnummer, inhoud van de klacht,KvK nummer,Btw nummer,Klantnummer.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang las noodzakelijk voor dit doeleinde Marketing
Doeleinde: Direct Marketing
Gegevens: Naam,NAW gegevens,E-mailadres,Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam,NAW gegevens, E mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam,NAW gegevens, Emailadres,Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Website analyticus
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Onderzoek en ontwikkeling
Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek
Gegevens: Sociale contacten, NAW gegevens, E mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Vlot BV heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage:

U kunt uw eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Vlot BV over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Vlot BV.
U kunt verzoeken dat Vlot BV uw gegevens wijzigt, verbetert,aanvult,verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vlot BV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vlot BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming nodig heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet mogen verwerken. Het kan zijn dat Vlot BV u daarvoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Vlot BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar: [email protected]

Vlot BV zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Vlot BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vlot BV uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Vlot BV verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vlot BV ze?

Cookies zijn kleine stukjes(tekst) informatie die bij het bezoek van de website van Vlot BV worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer,tablet,mobiele telefoon of ander apparaat(hierna:”apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website Vlot BV worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen zijn niet beschadigen. Als we het over ‘cookies ‘ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes(tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Vlot BV uw gegevens gebruikt, dan kunt u een mail sturen naar [email protected], ook wanneer u een klacht heeft over de manier waarop Vlot BV uw gegevens verwerkt, kunt u een email sturen naar [email protected].
Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.