QM-kunstgras

QM Echt kunstgras leginstructies

QM-kunstgras (outdoorgrass) is eenvoudig zelf te leggen. Bij grote oppervlaktes of projecten met veel hoeken en naden, adviseren wij het leggen over te laten aan een deskundige partij. De oppervlakte dient volledig ontdaan te worden van gras, onkruid, puin etc.

Bereid de ondergrond vooraf zo goed mogelijk voor. Vooral egaliseren is belangrijk en wordt aanbevolen. Bedek de ondergrond vervolgens met zand, om tot een egaal terrein te komen. Bedek kleine oneffenheden handmatig. Druk het zand daarna stevig aan. Dit kan met de hand, maar bij voorkeur met een wals en/of trilplaat.

Bij grotere oppervlakken of wanneer er een compleet nieuwe onderbouw gemaakt wordt, kan er door middel van ophoogzand of menggranulaat een stabiele waterdoorlatende onderbouw gemaakt worden. Menggranulaat (0,4) is de beste ondergrond, omdat deze goed zal verdichten met een wals en/of trilplaat. Uiteindelijk moet de ondergrond: stabiel, goed gedraineerd, effen en zo goed mogelijk aangedrukt zijn, alvorens het kunstgras kan worden gelegd.

Om onkruidgroei te voorkomen, dient het QM-geotextiel (gronddoek) het gehele oppervlak te bedekken. Trek het QM-geotextiel langs een beginrand en plaats de stroken QM-geotextiel zodanig, dat ze elkaar met ongeveer 5 cm overlappen. Bevestig deze met QM-grondpinnen.

 

De kunstgrasstroken uitrollen

Nadat u hebt bepaald waar de stroken dienen te komen, rolt u de stroken steeds in dezelfde richting uit. Let erop dat u de garen in dezelfde richting legt. Wij raden aan om het gras te plaatsen met de poolrichting naar uw woning (m.a.w. de locatie van waaruit u uw gazon zult aanschouwen). Knip de grasstroken en breng ze samen tot ze de volledige oppervlakte, die u wilt voorzien van QM-kunstgras bedekt. Breng de randen van de kunstgrasstroken samen, zodat ze perfect op elkaar aansluiten. Werk waar nodig de overtollige randen van de stroken bij met een scherp stanleymes. Let erop, dat u steeds keurig in het midden tussen twee poolrijen snijdt. Door hier nauwkeurig op te letten, zullen de naden tussen de grasstroken onzichtbaar zijn. Gebruik een recht stanleymes en snijd op de rug. Plaats de randen van de grasstroken vervolgens opnieuw keurig en strak tegen elkaar. Daarna kunt u starten met het vasthechten van uw kunstgras. Hiervoor adviseren wij QM-grondhaken. De naden dienen vervolgens verlijmd te worden met QM-tape en/of kunstgras lijm. Dit laatste is vooral nuttig bij grotere oppervlakken en om krimp te voorkomen.